STAPPEN UIT EEN BOARDROOM DOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Board meeting software

Evaluaties en retraites met de raad bieden uitstekende platforms aan het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen met kwesties, de bevorderen met discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In vaak bedrijven is deze processen standaard geworden en passen ze natuurlijk keurig in uw activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en bieden ze het mogelijkheid aan het bestuur om niets alleen de uitvoerende bestuurders, maar eveneens het andere senior management te tegenkomen. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards ofwel beoordelingsformulieren. Daar is genkele magische formule voor dezelfde beoordeling sedert een bestuur (of commissie). Het doel is door de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op geheel, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties van elke regisseur. Het besturen van een bedrijf zijn een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen inslikken worden opgebruikt door urgente kwesties van de etmaal. Een effectieve manier door het allemaal in perspectief te bewaren, is sinds uit het beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders door belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen in minder formele settings.
  • Evalueer het prestaties plus behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling betreffende het bedrijf.
  • Bouwsector consensus plus los nieuwe meningsverschillen met voordat ze problemen kunnen worden.

the boardroom

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid en vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden is om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn een paar suggesties:

  • Regel aan elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om bewaren toe erbij wijzen aan elke bestuurder om met een diner te gaan zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in uw loop van een tijdsperiode de gebeurtenis heeft om naast iedere andere directeur te zitten en board management software daarmee te kletsen.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als de voorzitter lid is betreffende het management) moet ten minste dezelfde keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om beslist maaltijd erbij horen betreffende de directeur over de bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan tevens problemen betreffende de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie is.
  • Het CEO zou minstens een keer per jaar bij elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te horen die de directeur bezit over u bedrijf, u management en de feest van het CEO. Het NED-voorzitter, wanneer die daarginds is, moet hier nauw bij worden betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen een stoel bij lobbyen waar zich soms spanningen alsof problemen voordoen.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview betreffende elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door het voorzitter, de hoofdregisseur ofwel een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is het creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig zijn. Ze moeten er zeker van zijn dat hen antwoorden niets aan hen kunnen worden toegeschreven plus dat zij zich niets persoonlijk voordat het hele bord moeten schamen sedert wat iemand anders in uw groep betreffende hen zal zeggen. Een evaluatie moet worden gevolgd door een rapport betreffende de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, bij individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou inslikken worden gebracht, moet enkel de mens die de onderwerp is van zo’n opmerking een opmerking erbij zien krijgen. Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand erbij verminderen, zijn om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van het oefening zijn om een prestaties bij verbeteren bij plaats met kritiek bij leveren op prestaties of gedrag. U behandelen met beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, in plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan beslist meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is u tijd voordat het bestuur. De retraite wordt dezelfde locatie aan groepsdiscussie met de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *